Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcast Pluralistiek

Studenten en alumni van de Universiteit voor Humanistiek gaan in gesprek met deskundigen over thema's rondom humanistiek, pluralisme en inclusiviteit. 

Sep 29, 2023

De Trage Vraag van deze derde aflevering: Hoe kan de Universiteit voor Humanistiek als nog steeds een voornamelijk wit instituut aan historische zelfreflectie doen met betrekking tot het slavernij verleden? En hoe kunnen studenten en alumni daarbij helpen? 

In de zomer van 2023 was de expositie “Het Meerstemmige...


Jan 16, 2023

Hoe stimuleer je kritisch denken onder burgers zonder dat het de samenleving ondermijnt? Is ook echt alle kritiek welkom in een democratische rechtstaat? Mag je bijvoorbeeld altijd alles zeggen? Wanneer vindt de overgang plaats van kritisch denken naar complotdenken? Is het goed dat bepaalde demonstraties...


Dec 9, 2021

Hoe maken we onderwijs inclusiever? Studenten in gesprek met onderwijskundige Kaylee Rosalina over inclusie in al haar dimensies. We delen in persoonlijke ervaringen, maar beschouwen ook de systemische dimensie en de invloed van organisaties. Ook reflecteert zij op de rol van het individu in het geheel. Durf jij met ons...


Jun 30, 2021

Spreken over het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden ligt gevoelig. Hoe kunnen we het gesprek hierover voeren en waarover moet het gaan? Student Farach Winter praat hierover met historica Nicole Immler. Zij leidt een onderzoeksproject van de Universiteit voor Humanistiek, genaamd Dialogics of Justice, dat gaat...


Feb 12, 2021

Hoe wordt het Nederlandse slavernijverleden op de middelbare school behandeld, welk beeld komt hieruit naar voren? Promovendus Joandi Hartendorp van de Universiteit voor Humanistiek doet onderzoek onder docenten geschiedenis. Op de vooravond van een nieuwe tentoonstelling in het Rijksmuseum over het slavernijverleden...