Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcast Pluralistiek

Studenten en alumni van de Universiteit voor Humanistiek gaan in gesprek met deskundigen over thema's rondom humanistiek, pluralisme en inclusiviteit. 

Sep 29, 2023

De Trage Vraag van deze derde aflevering: Hoe kan de Universiteit voor Humanistiek als nog steeds een voornamelijk wit instituut aan historische zelfreflectie doen met betrekking tot het slavernij verleden? En hoe kunnen studenten en alumni daarbij helpen? 

In de zomer van 2023 was de expositie “Het Meerstemmige...