Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcast Pluralistiek

Studenten en alumni van de Universiteit voor Humanistiek gaan in gesprek met deskundigen over thema's rondom humanistiek, pluralisme en inclusiviteit. 

Dec 9, 2021

Hoe maken we onderwijs inclusiever? Studenten in gesprek met onderwijskundige Kaylee Rosalina over inclusie in al haar dimensies. We delen in persoonlijke ervaringen, maar beschouwen ook de systemische dimensie en de invloed van organisaties. Ook reflecteert zij op de rol van het individu in het geheel. Durf jij met ons...