Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcast Pluralistiek


Studenten en alumni van de Universiteit voor Humanistiek gaan in gesprek met deskundigen over thema's rondom humanistiek, pluralisme en inclusiviteit. 

Feb 12, 2021

Hoe wordt het Nederlandse slavernijverleden op de middelbare school behandeld, welk beeld komt hieruit naar voren? Promovendus Joandi Hartendorp van de Universiteit voor Humanistiek doet onderzoek onder docenten geschiedenis. Op de vooravond van een nieuwe tentoonstelling in het Rijksmuseum over het slavernijverleden gaat zij in gesprek met masterstudenten Berend Corstens en Limor Reshef. "We kunnen ons beeld veel completer maken."

---
Dit is een podcast gemaakt door de commissie Pluralistiek van de Studievereniging voor Humanistiek. Pluralistiek is een beweging van studenten en alumni die aandacht vraagt voor dekoloniale en intersectionele perspectieven ten aanzien van de Universiteit voor Humanistiek en diens praktijken en theorieën.