Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcast Pluralistiek

Studenten en alumni van de Universiteit voor Humanistiek gaan in gesprek met deskundigen over thema's rondom humanistiek, pluralisme en inclusiviteit. 

Dec 9, 2021

Hoe maken we onderwijs inclusiever? Studenten in gesprek met onderwijskundige Kaylee Rosalina over inclusie in al haar dimensies. We delen in persoonlijke ervaringen, maar beschouwen ook de systemische dimensie en de invloed van organisaties. Ook reflecteert zij op de rol van het individu in het geheel. Durf jij met ons...


Jun 30, 2021

Spreken over het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden ligt gevoelig. Hoe kunnen we het gesprek hierover voeren en waarover moet het gaan? Student Farach Winter praat hierover met historica Nicole Immler. Zij leidt een onderzoeksproject van de Universiteit voor Humanistiek, genaamd Dialogics of Justice, dat gaat...


Feb 12, 2021

Hoe wordt het Nederlandse slavernijverleden op de middelbare school behandeld, welk beeld komt hieruit naar voren? Promovendus Joandi Hartendorp van de Universiteit voor Humanistiek doet onderzoek onder docenten geschiedenis. Op de vooravond van een nieuwe tentoonstelling in het Rijksmuseum over het slavernijverleden...