Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcast Pluralistiek

Studenten en alumni van de Universiteit voor Humanistiek gaan in gesprek met deskundigen over thema's rondom humanistiek, pluralisme en inclusiviteit. 

Jan 16, 2023

Hoe stimuleer je kritisch denken onder burgers zonder dat het de samenleving ondermijnt? Is ook echt alle kritiek welkom in een democratische rechtstaat? Mag je bijvoorbeeld altijd alles zeggen? Wanneer vindt de overgang plaats van kritisch denken naar complotdenken? Is het goed dat bepaalde demonstraties...