Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcast Pluralistiek


Studenten en alumni van de Universiteit voor Humanistiek gaan in gesprek met deskundigen over thema's rondom humanistiek, pluralisme en inclusiviteit. 

Jun 30, 2021

Spreken over het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden ligt gevoelig. Hoe kunnen we het gesprek hierover voeren en waarover moet het gaan? Student Farach Winter praat hierover met historica Nicole Immler. Zij leidt een onderzoeksproject van de Universiteit voor Humanistiek, genaamd Dialogics of Justice, dat gaat over de vraag waarom erkenning van onrecht zo belangrijk is voor mensen. En wat erkenning precies inhoudt.

---
Dit is een podcast gemaakt door de commissie Pluralistiek van de Studievereniging voor Humanistiek. Pluralistiek is een beweging van studenten en alumni die aandacht vraagt voor dekoloniale en intersectionele perspectieven ten aanzien van de Universiteit voor Humanistiek en diens praktijken en theorieën.